AGAMA ITU PERGAULAN: HUBUNGAN IMAN DAN AKHLAK


Kepentingan akhlak mulia
Berdasarkan hadis:
Drp Usamah bin Syarik, katanya:
Kami duduk di sisi Rasulullah s.a.w seolah-olah di atas kepala kami ada burung (kami duduk diam). Tiada seorang dikalangan kami bercakap. Tiba-tiba kami didatangi orang, mereka bertanya: “siapakah hamba Allah yang dikasihi Allah?” jawab baginda: “mereka yang berakhlak mulia.  ( riwayat ath-thobarani)
Akhlak adalah salah satu cabang yang penting dalam Islam.Para rasul yang diutuskan di atas muka bumi ini membawa dua tugas penting iaitu menyuruh manusia menyembah Allah yang Esa dan memimpin manusia ke arah akhlak yang mulia.
Rasulullah SAW pernah bersabda dengan maksudnya:
"Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”.

Sabda nabi s.a.w
“sesungguhnya perbuatan jahat dan ungkapan keji bukanlah daripada (ajaran) islam. Islam seseorang yang paling baik ialah mereka yang paling mulia akhlaknya. (Riwayat at-Tarmizi)

Akhlak Rasulullah s.a.w. adalah model akhlak-akhlak mulia yang dihurai dan dijelaskan dalam al-Quran. Keterangan jelas mengenai konsep akhlak mulia dalam al-Quran, bukan sahaja untuk difahami, tetapi untuk dilaksanakan. Contoh kepada penghayatan dan kaedah penghayatan itu ialah kehidupan Rasuluilah s.a.w

Rasulullah s.a.w. seorang mu'min yang terulung. Seorang yang telah diasuh dan dipelihara akhlaknya oleh Allah S.W.T. untuk dipelihara akhlaknya oleh Allah S.W.T. untuk dijadikan seorang rasul dan contoh insan kamil yang menjadi ikutan dan teladan sepanjang zaman.
 Allah S.W.T berfirman yang bermaksud:

'Dan sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang sungguh agung'. (al-Qalam: 4)

Juga firman-Nya yang bermaksud:

 'Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasuluilah itu contoh ikutan yang baik'. (al-Ahzaab; 21)

Orang yang memiliki akhlak yang mulia juga menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah s.a.w dan menduduki tempat yang hampir dengan baginda di Hari Akhirat: 

“Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian  dan yang paling hampir tempat duduknya dengan aku pada Hari Kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya.  Dan sesungguhnya orang yang paling tidak aku sukai dan paling jauh tempat duduknya dari aku pada Hari Kiamat adalah orang yang banyak berbicara, bermulut besar dan sombong.” (riwayat al-Tirmizi )


Akhlak mulia merupakan implikasi iman

Akhlak  dikira sebagai jasad iman ke dunia nyata.
Sabda Rasulullah s.a.w:
“Sesiapa yang beriman dgn Allah dan hari akhirat, hendaklah dia menyambung silaturrahim. Sesiapa yang beriman dgn Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap yang baik atau dia diam”.
Implikasi:
  1.    Perintah sembahyang yang wajib. Allah menjelaskan hikmahnya : (al-ankabut:45)
  2.    Zakat yang difardukan. (at-taubah:103)
  3.   Pensyariatan puasa dalam Islam.(al-baqarah:183)
  4.     Menunaikan haji (al-baqarah: 197) 
     
Spekulasi; "Ketika di hadapan ramai, mereka menampakkan keprihatinan dalam melaksanakan ibadat-ibadat yang dituntut, namun pada masa yang sama, mereka melakukan perkara haram yang ditolak oleh akhlak yang mulia dan iman yang sebenar.“

Maka, lantaran itu, wujudlah dua wajah yang yang tak dapat diterima; ahli ibadah yang tidak berakhlak, dan orang yang berakhlak tetapi buruk ibadahnya. Dia berkata : Agama terletak di hati. 
Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. mengancam mereka yang mencampur adukkan perkara tersebut. Baginda memberi amaran kepada umatnya supaya  berhati-hati terhadap golongan ini. Mengenai perkara ini, sebuah hadith  daripada Rasulullah s.a.w. menyebut: 

"Seorang lelaki bertanya kepada Nabi s.a.w.: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang  wanita terkenal dengan banyak bersembahyang (sunat), berpuasa dan bersedekah, namun kata-katanya menyakiti jirannya." Sabda Nabi s.a.w.: "Dia dimasukkan ke dalam neraka." Kemudian beliau bertanya lagi: "Wahai Rasulullah, seorang perempuan terkenal dengan kurang bersembahyang (sunat) dan berpuasa. Dia hanya bersedekah sepotong kecil keju, namun dia tidak menyakiti  jirannya." Jawab Nabi s.a.w.: "Dia akan ditempatkan di dalam syurga”. (Riwayat Ahmad) 

Rasulullah s.a.w  menjadikan akhlak sebagai asas kebaikan di dunia dan kejayaan di akhirat. Tidak boleh tidak, akhlak perlu kepada tunjuk ajar dan nasihat yang berterusan demi memantapkannya dalam hati dan pemikiran. Sesungguhnya iman, kejayaan dan akhlak merupakan faktor-faktor yang saling berkaitan dan memperkukuhkan. Tiada sesiapa yang mampu merungkainya.
Orang yang beragama yang melakukan ibadah, namun selepas itu dia tetap melakukan kejahatan, bermasam muka  dan suka bermusuh-musuhan. Bagaimana orang sebegini hendak kita kategorikan sebagai orang yang bertaqwa.
Diriwayatkan bahawa Nabi s.a.w. mengumpamakan keadaan-keadaan tersebut dengan perumpamaan yang mudah.
 Sabda Baginda :

"Akhlak mulia mencairkan kesalahan sebagaimana air mencairkan air batu. Akhlak buruk merosakkan amalan sebagaimana cuka merosakkan madu. (Riwayat al-Baihaqi)

Rasulullah bersabda sebagai memperakui prinsip jelas tentang ikatan iman dengan akhlak yang mantap:

Tiga perkara sesiapa yang memilikinya, maka dia adalah munafik walaupun dia berpuasa, bersembahyang, menunaikan haji dan umrah juga berkata: "Saya muslim", apabila bercakap, dia menipu; apabila berjanji, dia mungkir; dan apabila diberi amanah, dia khianati. (Riwayat Muslim) 

Rasulullah memiliki akhlak yang agung
      Pada Diri Rasulullah s.a.w ada Suri Tauladan yang baik
      Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman :
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (Al Ahzab : 21)

Akhlak Rasulullah secara Umum
1. Akhlak qur’ani
 Ditanyakan kepada Aisyah ra. tentang akhlak Rasulullah SAW, maka jawabnya,”Akhlaknya Qur’ani” (Hadits):
 Akhlak Rasulullah adalah al-Qur’an.Karana itu, untuk memperoleh gambaran utuh akhlak beliau kita perlu memahami al-Qur’an dan as-Sunnah atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan pola kehidupan Rasulullah.
2. Akhlak manusia terbaik
“Dikatakan oleh Anas ra. bahwa Rasulullah adalah manusia yang terbaik akhlaknya”.

Contoh akhlak-akhlak mulia yang diperintahkan Nabi SAW
1. Jujur
 Hadits Rasul:
“Sesungguhnya kejujuran itu akan menghantarkan kepada kebajikan, dan sesungguhnya kebajikan itu akan menghantarkan ke syurga. Dan seseorang senantiasa berkata benar dan jujur hingga tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar dan jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan, yang akhirnya akan mengantarkan ke dalam neraka. Dan seseorang senantiasa berdusta hingga di catat di sisi Allah sebagai pendusta.” (HR.Bukhari-Muslim)

2)      2. Dermawan ( 2:261)
“Tidaklah seseorang hamba berada berada pada suatu pagi kecuali dua malaikat turun menemaninya. Satu malaikat berkata: Ya Allah, berilah karunia-Mu, sebagai ganti apa yang ia infakkan. Malaikat lainnya berkata: Ya Allah, berilah ia kebinasaan karena telah mempertahankan hartanya yang tidak dinafkahkannya”.
3. Malu
 “Adalah Rasulullah SAW sangat tinggi rasa malunya, lebih pemalu dari gadis pingitan. Apabila Beliau tidak menyenangi sesuatu, kami dapat mengetahuinya pada wajah Beliau.” (HR.Muslim), “Iman itu mempunyai 71 atau 81 cabang dan yang paling utamanya adalah mengucapkan Laa ilaaha illal-Lah dan serendah-rendahnya adalah meyingkirkan duri (gangguan dari jalan).Dan sifat pemalu merupakan satu bagian dari iman.
4. Menepati janji (5:1; 17:34).
5. Menutupi aib (24:19).

No comments:

Post a Comment

::= like =::